Historie

Historie střediska

Po obnovení Junáka jsme založili v Brně-Bystrci, ve spolupráci s místní římskokatolickou farností, 24. středisko Brno-Bystrc. Na zakládání se aktivně podíleli V. Mičánek, J. Suchý, I. Hudec, M. Skočovský a další. Členská základna byla tvořena z části členů klubu Budung, části kolektivů ministrantů a scholy, “chaloupkářů” Ivana Hudce, a dalších rychle přibývajících nováčků. Středisko bylo ústředím Junáka zaregistrováno dne 31.3.1990. Vůdcem byl Karel Vyškovský, zástupci Květa Šmerková a Petr Vyškovský. Středisko tvořily oddíly s následujícím vedením:

  • oddíl 35V, Ivan Hudec, Radek Házy, 15 členů
  • oddíl 35S Marta Kuřátková / Jana Bradnová, Marta Kremláčková 14 členů
  • oddíl 88 Pavel Kulhánek, Marek Kučera 21 členů
  • oddíl 90 Milan Skočovský, František Bubeník 14 členů
  • oddíl 90OS Jiří Štancl, Jan Fišer, Miloš Kratochvíl 16 členů
  • oddíl 35D Jitka Žvaková / Hana Koukalová, Jaroslava Vyškovská 12 členů
  • oddíl 35 Jan Suchý, Jan Richter 12 členů

V roce založení mělo středisko celkem 120 členů. Dne 9.5.1990 složilo prvních 17 členů skautský slib v břitové věži hradu Veveří. Pak následovaly první prázdninové tábory v Matějovci (celkem 1247 “osobodní”), světlušky měly minitábor v Číchově. Na podzim proběhly oslavy 75 let skautingu v Brně. Prvního prosince se konala celostředisková Mikulášská besídka.

V roce 1991 byl zrušen 90. oddíl a většina členů přešla do 88.oddílu, v roce 1992 založil Jan Suchý 36.oddíl skautů - Termiti, vedení 35. oddílu převzal Petr Vyškovský a bratři Kulhánkové a F. Bubeník založili oddíl 88V. Při registraci 1993 byl založen oddíl 88R. K 1.lednu 1994 byly převedeny oddíly 88, 88V a 88R do nově vzniklého 25. střediska.

Historii mapují i dřívější verze webových stránek našeho střediska. Můžete nahlédnout, jak vypadaly střediskové stránky přibližně od roku 2000, a jak v další verzi od roku 2006.

© 2010 Vrbovec - 24. skautské středisko Brno


Vedoucí střediska:     David Odehnal
Telefon:+420 728 526 999
E-mail:vrbovec.brno@gmail.com